Hogyan készítsek scriptet az automatikus kiegészítéssel?

98

Ha olyan programot használok, mint asvn, és beírom a Gnome Terminalet:

svn upd

és nyomja meg a lap az automatikus kiegészítést:

svn update

Lehetséges valami ilyesmit az egyedi bash szkriptben?

    
készlet UAdapter 17.10.2011 17:12
forrás

5 válasz

35

Használhatja a programozható befejezést . Nézze meg a/etc/bash_completion és a/etc/bash_completion.d/* példákat.

    
válasz adott Florian Diesch 17.10.2011 17:54
forrás
163

Hat hónap késéssel vagyok, de ugyanazt a dolgot kerestem, és ezt találtam:

Új fájlt kell létrehoznia:

/etc/bash_completion.d/foo

A statikus automatikus kiegészítéshez (--help /--verbose példányhoz) adja hozzá ezt:

_foo() 
{
  local cur prev opts
  COMPREPLY=()
  cur="${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}"
  prev="${COMP_WORDS[COMP_CWORD-1]}"
  opts="--help --verbose --version"

  if [[ ${cur} == -* ]] ; then
    COMPREPLY=( $(compgen -W "${opts}" -- ${cur}) )
    return 0
  fi
}
complete -F _foo foo
 • ACOMP_WORDS az aktuális parancssor minden egyes szóját tartalmazó tömb.
 • COMP_CWORD az aktuális kurzorpozíciót tartalmazó szó indexe.
 • ACOMPREPLY olyan tömbváltozó, amelyről a Bash felolvassa a lehetséges kiegészítéseket.

Acompgen parancs a--help, a--verbose és a--version elemek tömbjét a"${cur}":

compgen -W "--help --verbose --version" -- "<userinput>"

Forrás: link

    
válasz adott Louis Soulez 13.09.2013 17:41
forrás
33

Az összes bashteljesítményt/etc/bash_completion.d/ -ban tárolja. Tehát, ha bash_completion szoftverrel dolgozik, érdemes lenne, ha a deb / make install lefagy egy fájlt a könyvtár nevében. Íme egy példa a bash-befejezési szkript az Rsync számára:

# bash completion for rsync

have rsync &&
_rsync()
{
  # TODO: _split_longopt

  local cur prev shell i userhost path  

  COMPREPLY=()
  cur='_get_cword'
  prev=${COMP_WORDS[COMP_CWORD-1]}

  _expand || return 0

  case "$prev" in
  --@(config|password-file|include-from|exclude-from))
    _filedir
    return 0
    ;;
  -@(T|-temp-dir|-compare-dest))
    _filedir -d
    return 0
    ;;
  -@(e|-rsh))
    COMPREPLY=( $( compgen -W 'rsh ssh' -- "$cur" ) )
    return 0
    ;;
  esac

  case "$cur" in
  -*)
    COMPREPLY=( $( compgen -W '-v -q -c -a -r -R -b -u -l -L -H \
      -p -o -g -D -t -S -n -W -x -B -e -C -I -T -P \
      -z -h -4 -6 --verbose --quiet --checksum \
      --archive --recursive --relative --backup \
      --backup-dir --suffix= --update --links \
      --copy-links --copy-unsafe-links --safe-links \
      --hard-links --perms --owner --group --devices\
      --times --sparse --dry-run --whole-file \
      --no-whole-file --one-file-system \
      --block-size= --rsh= --rsync-path= \
      --cvs-exclude --existing --ignore-existing \
      --delete --delete-excluded --delete-after \
      --ignore-errors --max-delete= --partial \
      --force --numeric-ids --timeout= \
      --ignore-times --size-only --modify-window= \
      --temp-dir= --compare-dest= --compress \
      --exclude= --exclude-from= --include= \
      --include-from= --version --daemon --no-detach\
      --address= --config= --port= --blocking-io \
      --no-blocking-io --stats --progress \
      --log-format= --password-file= --bwlimit= \
      --write-batch= --read-batch= --help' -- "$cur" ))
    ;;
  *:*)
    # find which remote shell is used
    shell=ssh
    for (( i=1; i < COMP_CWORD; i++ )); do
      if [[ "${COMP_WORDS[i]}" == -@(e|-rsh) ]]; then
        shell=${COMP_WORDS[i+1]}
        break
      fi
    done
    if [[ "$shell" == ssh ]]; then
      # remove backslash escape from :
      cur=${cur/\:/:}
      userhost=${cur%%?(\):*}
      path=${cur#*:}
      # unescape spaces
      path=${path//\\\\ / }
      if [ -z "$path" ]; then
        # default to home dir of specified
        # user on remote host
        path=$(ssh -o 'Batchmode yes' $userhost pwd 2>/dev/null)
      fi
      # escape spaces; remove executables, aliases, pipes
      # and sockets; add space at end of file names
      COMPREPLY=( $( ssh -o 'Batchmode yes' $userhost \
        command ls -aF1d "$path*" 2>/dev/null | \
        sed -e 's/ /\\\\ /g' -e 's/[*@|=]$//g' \
        -e 's/[^\/]$/& /g' ) )
    fi
    ;;
  *) 
    _known_hosts_real -c -a "$cur"
    _filedir
    ;;
  esac

  return 0
} &&
complete -F _rsync $nospace $filenames rsync

# Local variables:
# mode: shell-script
# sh-basic-offset: 4
# sh-indent-comment: t
# indent-tabs-mode: nil
# End:
# ex: ts=4 sw=4 et filetype=sh

Valószínűleg érdemes lenne átnézni az ott található bash befejező fájlokat, amelyek leginkább megfelelnek a programnak. Az egyik legegyszerűbb példa arrdtool fájl.

    
válasz adott Marco Ceppi 13.01.2012 18:28
forrás
29

Itt egy teljes ismertető.

Legyen példát az admin.sh nevű parancsfájlra, amelyhez önműködően működni fog.

#!/bin/bash

while [ $# -gt 0 ]; do
 arg=
 case $arg in
  option_1)
   # do_option_1
  ;;
  option_2)
   # do_option_1
  ;;
  shortlist)
   echo option_1 option_2 shortlist
  ;;
  *)
   echo Wrong option
  ;;
 esac
 shift
done

Megjegyzés opció lista. A szkript meghívása ezzel a beállítással kinyomtatja a szkript összes lehetséges opcióját.

És itt van az automatikus kiegészítés szkriptje:

_script()
{
 _script_commands=$(/path/to/your/script.sh shortlist)

 local cur
 COMPREPLY=()
 cur="${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}"
 COMPREPLY=( $(compgen -W "${_script_commands}" -- ${cur}) )

 return 0
}
complete -o nospace -F _script ./admin.sh

Vegye figyelembe, hogy az utolsó argumentum, amellyel befejeződik, az a szkript neve, amelyhez hozzá kívánja adni az automatikus kiegészítést. Csak annyit kell tennie, hogy az önfeltöltés parancsfájlját bashrcként adja hozzá

source /path/to/your/autocomplete.sh

vagy másolja át     /etc/bash.completion.d

    
válasz adott kokosing 14.06.2014 12:33
forrás
8

Ha mindössze annyit szeretne, hogy egyszerű szó alapú automatikus befejezése (tehát nincs alfejezet befejezése vagy semmi), acomplete parancsnak van egy-W opciója, amely csak a helyes dolgot teszi.

Például a.bashrc -ban a következő sorokat töltem be a jupyter nevű program automatikus kiegészítéséhez:

# gleaned from 'jupyter --help'
_jupyter_options='console qtconsole notebook' # shortened for this answer
complete -W "${_jupyter_options}" 'jupyter'

Mostjupyter <TAB> <TAB> automatikus kiegészítők számomra.

A gnu.org-on dokumentumok hasznosak.

Úgy tűnik, hogy aIFS változó helyesen lett beállítva, de ez nem okozott számomra problémát.

A fájlnevek befejezéséhez és az alapértelmezett BASH befejezéséhez használja a-o opciót:

complete -W "${_jupyter_options}" -o bashdefault -o default 'jupyter'

A zsh-ban való használathoz acomplete parancs~/.zshrc:

# make zsh emulate bash if necessary
if [[ -n "$ZSH_VERSION" ]]; then
  autoload bashcompinit
  bashcompinit
fi
    
válasz adott Ben 28.11.2016 01:04
forrás